Forenede køber endnu en ejendom i

Aalborg.

 

13. oktober 2015

 

Forenede har med overtagelse 15.10.2015 købt ejendommen Svendborgvej 5 , Aalborg. Ejendommen

er en lager og produktions ejendom på ca 5.100 m2.

 

Vi er allerede startet på en total renovering af ejendommen både ind- og udvendig og forventer at kunne præsentere nye lejemål for potentielle lejere indenfor ca 2 måneder.